Apie liturginį katalikų kalendorių

LITURGINIS KALENDORIUS ::

Visuotinis Romos kalendorius LIETUVOJE


SAUSIS› ‹VASARIS› ‹KOVAS› ‹BALANDIS › ‹GEGUŽĖ› ‹BIRŽELIS› ‹LIEPA› ‹RUGPJŪTIS› ‹RUGSĖJIS› ‹SPALIS› ‹LAPKRITIS› ‹GRUODIS

Kalendorius aktualus nuo 2021-01-26. Paskutinis pakeitimas atliktas 2021-02-04.

Lietuvai pritaikytos Visuotinio Romos kalendoriaus pataisos pažymėtos.

SAUSIS

VASARIS


KOVAS


1 Jei ŠV. KAZIMIERO iškilmė pasitaiko Pelenų trečiadienį ar kurį gavėnios sekmadienį, ji keliama į dieną atgal.
2 Jei ŠV. JUOZAPO, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIO iškilmė pasitaiko gavėnios sekmadienį, ji iškeliama į pirmadienį, o jei – Didžiąją savaitę, – į šeštadienį prieš Verbas.
3 Jei VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI iškilmė pasitaiko Didžiąją savaitę ar Velykų aštuondienį, ji iškeliama į pirmadienį po Atvelykio.

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS


1 Jei ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO iškilmė sutampa su advento sekmadieniu, ji iškeliama į pirmadienį.