Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Augustinas

Šv. Augustinas (354–430)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: 354–430.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 28 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (169)

1 Jn 4, 7–16: Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka

Ps 19, 8. 9. 10. 11. P.: Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi.

† Mt 23, 8–12: Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas

Trumpai

Šv. Augustinas (354–430), vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Po neramios moksle ir moralėje jaunystės atsivertęs į katalikų tikėjimą, Milano vyskupo šv. Ambraziejaus buvo pakrikštytas. Grįžęs į tėvynę, kartu su kai kuriais draugais gyveno asketinį gyvenimą, pašvęstą Dievui ir Šventojo Rašto studijoms. Netrukus išrinktas Hiponos Afrikoje vyskupu, trisdešimt ketverius metus buvo šiai kaimenei gyvenimo pavyzdys, mokė savo kalbomis ir gausiais raštais, ryžtingai kovojo su to laiko klaidomis, raštais bei pamokslais skelbdamas tikrąjį tikėjimą.