Liturginiai leidiniai

LITURGINIAI LEIDINIAI ::

Brevijoriai

Liturginių knygų ir pagalbinės liturginės literatūros lietuvių kalba,
išleistų po Vatikano II Susirinkimo, CHRONOLOGINĮ SĄRAŠĄ
parengė: Irena Aleksandravičienė, 2016
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Dievo tautos liturginės valandos: (be skaitinių). – Roma: [S. n.], 1988 (Roma: Saleziečių sp., 1988). – 670 p.

Dievo tautos liturginės valandos: (be skaitinių). – 2-as leid. – Roma: [S.n.], 1994 (Roma: Saleziečių sp.). – 670 p.

Valandų liturgija: Dievo tarnyba, atnaujinta Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dekretu ir paskelbta Pauliaus VI: pagal Romos apeigas: parengta pagal „Liturgia Horarum“ antrąjį pavyzdinį leidimą (1985) / Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011–. – 4 t. – Viršelio antr.: Valandų liturgija. – ISBN 978-9955-29-168-8

[T.] 1: Adventas; Kalėdų laikas. – 2011 (Spausd. Vatikane). – 1451, [1] p. + [3] įd. lap. – R-klės: p. 1419–1449. – ISBN 978-9955-29-167-1
Kn. taip pat: Dievo kulto kongregacijos 2010 m. spalio 12 d. dekretas, p. [7]; Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. gegužės 1 d. dekretas, p. [8]; Dievo kulto kongregacijos 1971 m. balandžio 11 d. dekretas, p. [9]; Dievo kulto kongregacijos 1985 m. balandžio 7 d. dekretas, p. [10]; Popiežiaus Pauliaus VI apaštališkoji konstitucija „Laudis canticum“, p. [13]–21; Valandų liturgijos bendrieji nuostatai, p. 23–102; Visuotinis Romos kalendorius, p. 103–114
[T.] 2: Gavėnia; Didysis Velykų tridienis; Velykų laikas. – 2013 (Spausd. Vatikane). – 2078 p. + [3] įd. lap. – R-klės: p. 2039–2073. – ISBN 978-9955-29-211-1
[T.] 3: Eilinis laikas: I–XVII savaitės. – 2015 (Spausd. Vatikane). – 1939, [1] p. + [3] įd. lap. – R-klės: p. 1889–1932. – ISBN 978-9955-29-250-0
[T.] 4: Eilinis laikas: XVIII–XXXIV savaitės. – 2016 (Spausd. Vatikane). – 1913, [1] p. + [3] įd. lap. – R-klės: p. 1865–1907. – ISBN 978-9955-29-296-8

Panaudota literatūra:

  1. Aliulis, Vaclovas. Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo / Vaclovas Aliulis. – // Sambalsiai / [sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 367–375.
  2. Aliulis, Vaclovas. Lietuvos katalikų spaudos leidiniai // Katalikų kalendorius žinynas, 1988. – Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų konferencijos leidinys, 1988, p. 269–272
  3. Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000, T.1: Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in litauischer Sprache: sisteminė rodyklė/ Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė, Eglė Karalienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2002, p. 122–129.