Apie LK.KATALIKAI.LT svetainę

APIE SVETAINĘ ::

Santrumpos ir ženklai

Šios svetainės santrumpos

LK – Liturginis kalendorius

LT – Lietuvos šventės, „lietuviškai“ ir pan.

VRK – Visuotinis Romos kalendorius.

VRK LT – Visuotinis Romos kalendorius Lietuvoje (pritaikytas Lietuvai).

Liturginiams leidiniams būdingos santrumpos

AC – Bendrosios liturginių metų ir kalendoriaus taisyklės (1974).

Liturginės šventės rangai:
F – šventė (lot. festum).
f – šiokiadienis (lot. feria)
M – privalomas minėjimas (lot. memoria obligatoria)
m – laisvas minėjimas (lot. memoria ad libitum)
S – iškilmė (lot. sollemnitas)
[S] – tolygi iškilmei, bet be Gloria

Lietuvių liturginiams leidiniams būdingos nuorodos

LM – Liturginis maldynas
​RM – Romos mišiolas (pagrindinis) 

Skaitinių knygų santrumpos:
ABC – Skaitiniai šventadienių Mišioms (knyga ABC)
E1 – Skaitiniai eilinių šiokiadienių Mišioms (neporiniams metams) (knyga E1)
E2 – Skaitiniai eilinių šiokiadienių Mišioms (poriniams metams) (knyga E2)
G – Skaitiniai gegulinėms Mišioms (knyga G)
KV – Skaitiniai Kalėdų ir Velykų ciklų šiokiadieniams (knyga KV)
Š – Skaitiniai šventųjų Mišioms (knyga Š)