Liturginiai leidiniai

LITURGINIAI LEIDINIAI ::

Periodinė ir vaikų literatūra

Liturginių knygų ir pagalbinės liturginės literatūros lietuvių kalba,
išleistų po Vatikano II Susirinkimo, CHRONOLOGINĮ SĄRAŠĄ
parengė: Irena Aleksandravičienė, 2016
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

PERIODINIAI LEIDINIAI

Žodis tarp mūsų: kasdieninės meditacijos. – 1998, gavėnia –. – Kaunas: Gyvieji akmenys, 1998–. – Dvimėnesinis. – Leidėjas: Gyvieji akmenėliai, 1999, kovas/balandis–. – ISSN 1392-5105

Sekmadienis: sekmadienių ir švenčių mišiolėlis visiems. – 2002, vas. 17–. – Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2002– . [1] lap. sulankst. į [4] p. iliustr. – Savaitinis. – Išleidimo duom.: Vilnius: Magnificat leidiniai; Kaunas: Marijonų talkininkų centras, 2016, saus. 3–vas. 7; Vilnius: Magnificat leidiniai, 2016, vas. 14–. – ISSN 1648-3820

Magnificat: kasdieniai skaitymai / redaktorė Indrė Klimkaitė. – 2010, Nr. 1 (kovas) –. – Vilnius: Magnificat leidiniai, 2010 –. – Mėnesinis. – Leidž. papildomi numeriai su teminėm antr. – ISSN 2029-4034

LEIDINIAI VAIKAMS

Roche, Maïte. Mano mažasis mišiolėlis / Maïte Roche; [iš prancūzų kalbos vertė Andrius Leliuga]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, [2011] (Vilnius: BALTO print/Logotipas). – [48] p.: iliustr.; 16 cm. – Orig. antr.: Mon petit missel. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-29-158-9

Magnificat vaikams: mano vadovas šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje / redaktorė Zita Tručionienė. - Nr. 1 (2012, gruod. 2/2013, saus. 6) – Nr. 7 (2013, gruod. 1/2014, saus.12); 2014, Nr. 1(9) (saus. 19/kovo 2) –. – Vilnius: Magnificat vaikams, 2012–. – Mėnesinis. – Red.: Ieva Venskevičiūtė, Nr. 5 (2013)-2015, Nr. 6/7; Inesa Vaitkūnaitė, 2016, Nr. 1–. – Priedai: Užduotėlės eiliniam laikui. – ISSN 2029-395X