Apie LK.KATALIKAI.LT svetainę

APIE SVETAINĘ ::

Projekto eiga

2019 METAI, sausis-vasaris

Liturginis kalendorius papildytas šv. Pauliaus VI, popiežiaus, minėjimo įrašu gegužės 29 d. (skaitinių LT dar nėra).

Sukurti generuojami „Visuotinio Romos kalendoriaus“ ir „Visuotinio Romos kalendoriaus LIETUVOJE“ puslapiai, jose – sąsajos su šventaisiais / šventėmis ir einamųjų metų dienomis.

Minimaliai išplėtotas „Šventųjų“ modulis: sukurtas „Abėcėlinis švenčių / šventųjų sąrašas“ ir generuojamas šiek tiek papildytas kiekvienai šventei / šventajam skirtas puslapis.

Meniu papildytas naujais puslapiais, atnaujinta informacija tarnybiniuose tekstuose.

Suprogramuotos dienos, mėnesio, metų ir kt. adresavimo taisyklės.

2018 METAI

Atlikti liturginio kalendoriaus papildymai ir pakeitimai:
– VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖ sugrąžinta į sausio 6 d. (nuo 2019 metų) ir pakeista su tuo susijusių kitų kalėdinio laiko dienų tvarka.
– Įtrauktas naujas Visuotinės Bažnyčios privalomas – Švč. M. Marija, Bažnyčios Motina (pirmadienį po Sekminių) ir su tuo susiję skaitiniai.
– Įtrauktas naujas laisvas minėjimas (LT) – birželio 14 d. Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys ir su tuo susiję skaitiniai.