Apie liturginius Šventojo Rašto skaitinius. Įvadas

SKAITINIAI ::

Įvadas

[Puslapis rengiamas.]

BIBLIOGRAFIJA

Mišių metu skaitomi Šventojo Rašto tekstai lietuvių kalba yra sudėti ir išleisti kaip atskiri Romos Mišiolo tomai.

Romos Mišiolas: II Vatikano Susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1982–1994

[T.] 1: Pagrindinis Mišiolas. – 1987. – 1168 p.: nat. – (Parengtas pagal Missale Romanum 2-ąjį pavyzdinį leidimą 1975)
[T.] 2: Gedulinis Mišiolas; Missala Parvum: ad usum sacerdotis itinerantis. – 1982. – 295 p.: [2] iliustr. lap. 
[T.] 3: Skaitiniai šventadienių mišioms (ABC). – 1982. – 674, [1] p. 
[T.] 4: Skaitiniai Kalėdų ir Velykų ciklų šiokiadieniams (KV). – 1987. – 375, [1] p. 
[T.] 5: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: neporiniai metai E1. – 1989. – 517 p. 
[T.] 6: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: poriniai metai E2. – 1994. – 534 p. 
[T.] 7: Skaitiniai šventųjų mišioms (Š). – 1988. – 574, [1] p. 
[T.] 9: Skaitiniai gedulinėms mišioms (G). – 1982. – 95 p. 

* * *

MIŠIŲ SKAITINIŲ TVARKA

ORDO LECTIONUM MISSAE. Editio typical altera, Libreria Editrice Vaticana, 1981.