Liturginiai leidiniai

LITURGINIAI LEIDINIAI ::

Liturginiai giesmynai

Liturginių knygų ir pagalbinės liturginės literatūros lietuvių kalba,
išleistų po Vatikano II Susirinkimo, CHRONOLOGINĮ SĄRAŠĄ
parengė: Irena Aleksandravičienė, 2016
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Liturginis giesmynas / paruošė K. Senkus. – [S.l.]: Vokietijos lietuvių katalikų sielovada, 1981 (Roma: Saleziečių sp.). – 278, [1] p.: iliustr., nat.

Liturginis giesmynas / paruošė K. Senkus. – 2-oji laida. – [S.l.]: Vokietijos lietuvių katalikų Sielovada, 1983 (Roma: Saleziečių sp.). – 278, [1] p.: iliustr.

Liturginis giesmynas / paruošė K. Senkus. – Vilkaviškis: Vilkaviškio vyskupijos kurija, 1993. – 416 p.: iliustr. – ISBN 5-430-01903-8. – Turinyje: Bendrosios nekaitaliojamos Šv. Mišių maldos: p. 15–23. Priedai. Maldos, litanijos: p. 245–260, 267–272.

Liturginis giesmynas: natos vargonams / [parengė K. Senkus]. – Kaunas: Caritas, 1996. – 2 d.

D. 1: 1–137 giesmės. – 1996. – 100, [2] p.
D. 2: 138–285 giesmės. – 1996. – 96, [2] p.

Naujasis liturginis giesmynas [Giesmių tekstai ir natos]: Kristui tegieda visa Lietuva / sudaryt. Kazimieras Senkus; red. Pranas Tamulevičius, Eugenijus Bartulis. – Kaunas: Kauno arkivyskupijos kurija, 2005. – 334 p. – Priedai: Senkus, Kazimieras. Naujojo Liturginio Giesmyno palydovas. – ISBN M-706227-04-7

Panaudota literatūra:

  1. Aliulis, Vaclovas. Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo / Vaclovas Aliulis. – // Sambalsiai / [sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 367–375.
  2. Aliulis, Vaclovas. Lietuvos katalikų spaudos leidiniai // Katalikų kalendorius žinynas, 1988. – Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų konferencijos leidinys, 1988, p. 269–272
  3. Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000, T.1: Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in litauischer Sprache: sisteminė rodyklė/ Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė, Eglė Karalienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2002, p. 122–129.