Apie LK.KATALIKAI.LT svetainę

APIE SVETAINĘ ::

Šaltiniai ir autorinės teisės

SVETAINĖS SUMANYTOJAI IR KŪRĖJAI 

Katalikų interneto tarnyba (© Struktūra, IT sprendimas, dizainas, tarnybiniai ženklai ir tekstai; skaitinių tekstų el. versijos)

Jei puslapyje nenurodyta kitaip:

ŠVENČIŲ PAVADINIMAI IR ŠVENTŲJŲ VARDAI

Kalendoriaus švenčių pavadinimuose (ir jų sąrašuose) iš esmės laikomasi tvarkos, nustatytos Valandų liturgijos I–IV t. (Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011, 2013, 2015 ir 2016). Aprašomuosiuse tekstuose paprastai paliekami šaltinių variantai.  

LITURGINIAI ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIAI

Skaitinių tekstų ir rubrikų šaltiniai (© Lietuvos Vyskupų Konferencija):

 • ROMOS MIŠIOLAS. III t. Skaitiniai šventadienių Mišioms „ABC“.
  – Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, Vilnius–Kaunas, 1982.
 • ROMOS MIŠIOLAS. IV t. Skaitiniai Kalėdų ir Velykų ciklų šiokiadieniams „KV“.
  – Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, Kaunas–Vilnius, 1987.
 • ROMOS MIŠIOLAS. VII t. Skaitiniai šventųjų Mišioms „Š“.
  – Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, Kaunas–Vilnius, 1988.
 • ROMOS MIŠIOLAS. V t. Skaitiniai eilinių šiokiadienių Mišioms. Neporiniai metai „E1“.
  – Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, Kaunas–Vilnius, 1989.
 • ROMOS MIŠIOLAS. VI t. Skaitiniai eilinių šiokiadienių Mišioms. Poriniai metai „E2“.
  – Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir „Katalikų pasaulio“ leidyklos leidinys, Vilnius, 1994.

Svarbu

 • Šventojo Rašto nuorodos tekstuose iš esmės atitinka šiuos šaltinius, tik DIENOS LK puslapyje Psalmės numeris ir kai kurios Senojo Testamento knygų nuorodos priderintos prie naujų Biblijos vertimų numeracijos (jos laikosi ir BIBLIJA.LT).
 • Psalmės eilučių nuorodėlės beveik išlaiko nurodytose liturginėse knygose pateiktas Psalmės stulpelių sudarymo tvarką nusakančias nuorodas (taškai dažniausia atskiria stulpelius).
 • Pagal Psalmės eilučių nuorodas suformuotas tekstas BIBLIJA.LT yra tik orientacinis – jis ne visada tiksliai pataikys suformuoti tikslų tekstą ir jo stulpelius, nes 1) gali neatitikti naujų vertimų eilučių ir jų dalių, 2) BIBLIJA.LT negali išsiskirti eilutės dalių (a, b, c...), ir ima visą eilutę.    

ŠVENTŲJŲ MINI PRISTATYMAI

Plg. „Liturginis kalendorius 2015–2016 m.“ ir „Liturginis kalendorius 2016–2017 m.“ (© LVK, Katalikų pasaulio leidiniai).