Apie liturginį katalikų kalendorių

LITURGINIS KALENDORIUS ::

Kilnojamų švenčių lentelė

KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ KALENDORIUS PAGAL VISUOTINĖS BAŽNYČIOS KALENDORIŲ

Lietuvoje Šeštinės ir Devintinės iš ketvirtadienio nukeltos į sekmadienį ir šioje lentelėje nurodytos skliausteliuose ().

Liturg.
metai
Sekm.
ciklas
Gavėnios   
pradžia
Velykos    Šeštinės    
(Lietuvoje)
Sekminės   

Devintinės    
(Lietuvoje)

Kitų liturg.
metų (advento)
pradžia
2012 B 02-22 04-08 05-17 (20) 05-27 06-07 (10) 12-02
2013 C 02-13 03-31 05-09 (12) 05-19 05-30 (06-02) 12-01
2014 A 03-05 04-20 05-29 (06-01) 06-08 06-19 (22) 11-30
2015 B 02-18 04-05 05-14 (17) 05-24 06-04 (07) 11-29
2016 C 02-10 03-27 05-05 (08) 05-15 05-26 (29) 11-27
2017 A 03-01 04-16 05-25 (28) 06-04 06-15 (18) 12-03
2018 B 02-14 04-01 05-10 (13) 05-20 05-31 (06-03) 12-02
2019 C 03-06 04-21 05-30 (06-02) 06-09 06-20 (06-23) 12-01
2020 A 02-26 04-12 05-21 (24) 05-31 06-11 (14) 11-29
2021 B 02-17 04-04 05-13 (16) 05-23 06-03 (06) 11-28
2022 C 03-02 04-17 05-26 (29) 06-05 06-16 (19) 11-27
2023 A 02-22 04-09 05-18 (21) 05-28 06-08 (11) 12-03
2024 B 02-14 03-31 05-09 (12) 05-19 05-30 (06-02) 12-01
2025 C 03-05 04-20 05-29 (06-01) 06-08 06-19 (22) 11-30
2026 A 02-18 04-05 05-14 (17) 05-24 06-04 (07) 11-29
2027 B 02-10 03-28 05-06 (09) 05-16 05-27 (30) 11-28
2028 C 03-01 04-16 05-25 (28) 06-04 06-15 (18) 12-03
2029 A 02-14 04-01 05-10 (13) 05-20 05-31 (06-03) 11-29
2030 B 03-06 04-21 05-30 (06-02) 06-09 06-20 (23) 12-01
2031 C 02-26 04-13 05-22 (25) 06-01 06-12 (15) 11-30
Skaitinių ciklai „A“, „B“ ir „C“ žymi Šventojo Rašto skaitinių sekmadienio Mišiose ciklus. „A“ metų sekmadieniais, išskyrus gavėnią ir Velykų laiką, skaitoma iš Evangelijos pagal Matą, „B“ metais – iš Evangelijos pagal Morkų ir „C“ metais – iš Evangelijos pagal Luką. Kiekvienais metais per gavėnią ir Velykų laiku skaitiniai imami iš Evangelijos pagal Joną, irgi kas treji metai pasikartojantys.