Liturginiai leidiniai

LITURGINIAI LEIDINIAI ::

Liturginiai kalendoriai

Liturginių knygų ir pagalbinės liturginės literatūros lietuvių kalba,
išleistų po Vatikano II Susirinkimo, CHRONOLOGINĮ SĄRAŠĄ
parengė: Irena Aleksandravičienė, 2016
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Liturginis kalendorius: Mišių laikymas ir liturginių valandų atlikimas pagal Visuotinį Romos ir Dalinį Lietuvos vyskupijų kalendorių, 1979–. – Kasmetinis

1979 (B): Sekmadienio Mišių skaitiniai – ciklas „B“; Šiokiadienio Mišių skaitiniai – „Anno primo“. – Vilnius; Kaunas: Vilniaus arkivyskupijos leidinys, 1979. – 96 p.

1980 (C): Sekmadienio Mišių skaitiniai – ciklas „C“; Šiokiadienio Mišių skaitiniai – „Anno secundo“ /Parengė Lietuvos vyskupijų Liturginė komisija. – Vilnius; Kaunas: LTSR Vyskupijų Ordinarų Kolegija, 1979. – 79 p.

1981(A): Sekmadienio Mišių skaitiniai – ciklas „A“; Šiokiadienio Mišių skaitiniai – „Anno primo“/ Parengė Lietuvos vyskupijų Liturginė komisija. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1980. – 79, [1] p. – Priedai: Visuotinės maldos neeiliniams sekmadieniams ir šventėms

1982 (B): Skaitiniai Sekmadienių Mišioms ciklas „B“; Skaitiniai šiokiadienių Mišioms – ciklas „Anno secundo“ // Kn.: Katalikų kalendorius – žinynas. 1982.- Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1982, p. 9-53.

1983 (C): Sekmadienio Mišių skaitiniai – iš ciklo „C“; Šiokiadienio Mišių skaitiniai – iš serijos „Anno primo“ // Kn.: Katalikų kalendorius – žinynas. 1983.- Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1983, p. 8-51.

1984 (A): Skaitiniai Sekmadienių Mišioms – ciklas „A“; Skaitiniai šiokiadienių Mišioms – „Anno secundo“ // Kn.: Katalikų kalendorius – žinynas. 1984.- Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1984, p. 9-50.

1985 (B): Skaitiniai Sekmadienių Mišioms – ciklas „B“; Skaitiniai šiokiadienių Mišioms – „Anno primo“ // Kn.: Katalikų kalendorius – žinynas. 1985.- Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1985, p. 9-41.

1986 (C): Skaitiniai Sekmadienių Mišioms – ciklas „C“; Skaitiniai šiokiadienių Mišioms – „Anno secundo“ // Kn.: Katalikų kalendorius – žinynas. 1986.- Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1986, p. 9-48.

1987 (A): Skaitiniai Sekmadienių Mišioms – ciklas „A“; Skaitiniai šiokiadienių Mišioms – „Anno primo“ // Kn.: Katalikų kalendorius – žinynas. 1987.- Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1987, p. 9-47.

1988 (B): Skaitiniai Sekmadienių Mišioms – ciklas „B“; Skaitiniai šiokiadienių Mišioms – „Anno secundo“ // Kn.: Katalikų kalendorius – žinynas. 1988.- Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1988, p. 9-54.

1989 (C): Sekmadienių skaitiniai „C“; Eilinių šiokiadienių skaitiniai „Anno primo-E1“ / [parengė Jonas Mintaučkis]. – Kaišiadorys [etc.]: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1988. – 88, [1] p.

1990 (A): Skaitiniai Sekmadienių Mišioms – ciklas „A“; Šiokiadienių Mišioms – „Anno secundo“. – Kaišiadorys [etc.]: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1989. – 93, [2] p.

1991 (B): Sekmadienių skaitiniai „B“; Eilinių šiokiadienių skaitiniai „Anno primo“ / [parašė Jonas Mintaučkis]. – Kaišiadorys [etc.]: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1990. – 88, [1] p.

1992 (C): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „C“; Eilinių šiokiadienių - „Anno secundo“ / [parašė Jonas Mintaučkis]. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1991. – 55, [1] p.

1993 (A): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „A“; Eilinių šiokiadienių - „Anno primo“ / [parašė Jonas Mintaučkis]. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1993. – 63, [1] p.

1994 (B): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „B“; Eilinių šiokiadienių – „Anno secundo“, t.y. „Poriniai metai“ – E2 / [parašė Jonas Mintaučkis].- Vilnius: Katalikų pasaulis, 1993. – 63 p.

1995 (C): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „C“; Eilinių šiokiadienių – „Anno primo“, t.y. „Neporiniai metai“ – E1 / [parengė Jonas Mintaučkis]. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1994. – 76, [4] p.

1996 (A): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „A“; Eilinių šiokiadienių – „Anno secundo“, t.y. „Poriniai metai“ – E2 / [parengė Jonas Mintaučkis]. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995. – 70, [4] p.

1997 (B): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „B“; Eilinių šiokiadienių – „Anno primo“, t.y. „Neporiniai metai“ – E1 / [parengė Jonas Mintaučkis]. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. – 77, [3] p.

1998 (C): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „C“; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai „E2“ (“Anno secundo“) / [parengė Jonas Mintaučkis]. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997. – 70, [2] p.

1999 (A): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „A“; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai „E1“ (“Anno primo“). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – 58, [4] p.

2000 (B): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „B“; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai „E2“ (Anno secundo“). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1999. – 60, [4] p.

2001 (C): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „C“; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai „E1“ (“Anno primo“). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000. – 61, [2] p. – ISBN 9986-04-146-5

2002 (A): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „A“; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai „E2“ (“Anno secundo“). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001. – 60, [4] p. – ISBN 9986-04-170-8

2002–2003 (B): Sekmadienių Mišioms skaitinių ciklas „B“; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai (Anno secundo) „E2“. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002. – 114, [4] p.- ISBN 9986-04-197-X

2003–2004 (C): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas „C“; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai (E2). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003. – 115, [4] p. – ISBN 9986-04-233-X

2004–2005 (A): Eucharistijos metai: Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas „A“; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai (E1) / [sudarė Mindaugas Puidokas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004. – 115, [4] p. – ISBN 9955-619-33-3

2005–2006 (B): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas B; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai E2 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005. – 99, [4] p. – ISBN 9955-619-68-6

2006–2007 (C): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas C ; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai E1 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006. – 112, [4] p. – ISBN 9955-29-010-2

2007–2008 (A): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas A ; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai E2 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 110, [4] p. – ISBN 978-9955-29-045-2

2008–2009 (B): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas B ; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai E1 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2008. – 112, 4] p. – ISBN 978-9955-29-083-4

2009–2010 (C): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas C ; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai E2 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2009. – 114, [4] p. – ISBN 978-9955-29-115-2

2010–2011 (A): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas A ; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai E1 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2010. – 130, [4] p. – ISBN 978-9955-29-149-7

2011–2012 (B): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas B ; Eilinių šiokiadienių -poriniai metai E2 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. – 132, [4] p. – ISSN 2029-8366

2012–2013 (C): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas C ; Eilinių šiokiadienių -neporiniai metai E1 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2012. – 132, [4] p. – ISSN 2029-8366

2013–2014 (A): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas A ; Eilinių šiokiadienių -poriniai metai E2 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013. – 133, [3] p. – ISSN 2029-8366

2014–2015 (B): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas B ; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai E1 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014. – 133, [3] p. – ISSN 2029-8366

2015–2016 (C): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas C ; Eilinių šiokiadienių – poriniai metai E2 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015. – 130, [6] p. – ISSN 2029-8366

2016–2017 (A): Sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas A ; Eilinių šiokiadienių – neporiniai metai E1 / [sudarė Vygintas Gudeliūnas]. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. – 132, [3] p. – ISSN 2029-8366