Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Abėcėlinis švenčių / šventųjų sąrašas


A› ‹B› ‹C› ‹D › ‹E› ‹F› ‹G› ‹H› ‹I› ‹J› ‹K› ‹L› ‹M› ‹N› ‹O› ‹P› ‹R› ‹S, Š› ‹T› ‹V

Kalendorius aktualus nuo 2019-01-25. Paskutinis pakeitimas atliktas 2019-02-14.

Lietuvai pritaikytos Visuotinio Romos kalendoriaus (VRK) pataisos pažymėtos atitinkamoje vietoje.

A

Adalbertas (Vaitiekus), vyskupas, kankinys balandžio 24 d. (VRK – balandžio 23 d.)

Agnietė, mergelė, kankinė sausio 21 d.

Agota, mergelė, kankinė vasario 5 d.

Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas lapkričio 15 d.

Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas rugpjūčio 1 d.

Aloyzas Gonzaga, vienuolis birželio 21 d.

Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas gruodžio 7 d.

Andriejus Bobola, kunigas, kankinys gegužės 16 d.

Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai rugsėjo 20 d.

Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai lapkričio 24 d.

Andriejus, apaštalas lapkričio 30 d.

Angelai Sargai spalio 2 d.

Angelė Meriči, mergelė sausio 29 d. (VRK – sausio 27 d.)

Ansgaras (Oskaras), vyskupas vasario 3 d.

Antanas Marija Klaretas, vyskupas spalio 24 d.

Antanas Marija Zakarijas, kunigas liepos 5 d.

Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas birželio 13 d.

Antanas, abatas sausio 17 d.

Anzelmas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas balandžio 21 d.

Apolinaras, vyskupas, kankinys liepos 20 d.

Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas gegužės 2 d.

Augustinas Džao Žongas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai liepos 9 d.

Augustinas Kenterberietis, vyskupas gegužės 27 d.

Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas rugpjūčio 28 d.

B

Baltramiejus, apaštalas rugpjūčio 24 d.

Barnabas, apaštalas birželio 11 d.

Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai sausio 2 d.

Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas gegužės 25 d.

Benediktas, abatas, Europos globėjas liepos 11 d.

Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas rugpjūčio 20 d.

Bernardinas Sienietis, kunigas gegužės 20 d.

Blažiejus, vyskupas, kankinys vasario 3 d.

Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas liepos 15 d.

Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys kovo 9 d.

Bonifacas, vyskupas, kankinys birželio 5 d.

Brigita, vienuolė, Europos globėja liepos 23 d.

Brunonas, kunigas spalio 6 d.

Brunonas (Bonifacas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys kovo 9 d.

C

Cecilija, mergelė, kankinė lapkričio 22 d.

D

Damazas I, popiežius gruodžio 11 d.

Damijonas ir Kozmas, kankiniai rugsėjo 26 d.

Dievo Jonas, vienuolis kovo 8 d.

Dionizas, vyskupas, ir jo draugai, kankiniai spalio 9 d.

Dominykas, kunigas rugpjūčio 8 d.

E

Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas birželio 9 d.

Elzbieta Portugalė liepos 4 d.

Elzbieta Vengrė, vienuolė lapkričio 17 d.

Euzebijus Vercelietis, vyskupas rugpjūčio 2 d.

F

Fabijonas, popiežius, kankinys sausio 20 d.

Fatimos Švč. Mergelė Marija gegužės 13 d.

Faustina Kovalska, vienuolė spalio 5 d.

Felicita ir Perpetua, kankinės kovo 7 d.

Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys balandžio 26 d. (VRK – balandžio 24 d.)

G

Gertrūda, mergelė lapkričio 14 d. (VRK – lapkričio 16 d.)

Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas rugsėjo 3 d.

Grigalius Nazianzietis ir Bazilijus Didysis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai sausio 2 d.

Grigalius VII, popiežius gegužės 25 d.

Gvadelupės Švč. Mergelė Marija gruodžio 12 d.

H

Henrikas liepos 13 d.

Hiacintas, kunigas rugpjūčio 17 d.

Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas sausio 13 d.

I

Ignacas Lojola, kunigas liepos 31 d.

Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys spalio 17 d.

Ipolitas, kunigas, ir Poncijonas, popiežius, kankiniai rugpjūčio 13 d.

Ireniejus, vyskupas, kankinys birželio 28 d.

Izaokas Žogas ir Jonas Brebefas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai spalio 19 d.

Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas balandžio 4 d.

J

Jadvyga, vienuolė spalio 16 d.

Januarijus, vyskupas, kankinys rugsėjo 19 d.

Jeronimas Emiljanis, kunigas vasario 8 d.

Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas rugsėjo 30 d.

Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja spalio 15 d.

Judas (Tadas) ir Simonas, apaštalai spalio 28 d.

Jėzus Kristus, mūsų Viešpats:
Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai kovo 25 d.
Apsireiškimas (Trys Karaliai) sausio 6 d.
Atsimainymas rugpjūčio 6 d.
Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas ketvirtadienis po Sekminių
Gimimas (Kalėdos) gruodžio 25 d.
Kančios (Verbų) sekmadienis sekmadienis prieš Velykas
Krikštas sekmadienis po sausio 6 d.
Kryžiaus išaukštinimas rugsėjo 14 d.
Kūnas ir Kraujas (Devintinės) antrasis sekmadienis po Sekminių
Paaukojimas (Grabnyčios) vasario 2 d.
Prisikėlimas (Velykos)
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas sausio 3 d.
Švenčiausioji Širdis trečiasis penktadienis po Sekminių
Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas gruodžio mėn.
Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės) septintasis sekmadienis po Velykų
Visatos Valdovas (Kristus Karalius) XXXIV eilinis sekmadienis
Žengimas į dangų (Šeštinės) šeštasis sekmadienis po Velykų

Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai liepos 26 d.

Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė rugpjūčio 12 d.

Jokūbas, apaštalas liepos 25 d.

Jokūbas ir Pilypas, apaštalai gegužės 3 d.

Jonas, apaštalas, evangelistas gruodžio 27 d.

Jonas I, popiežius, kankinys gegužės 18 d.

Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas rugsėjo 13 d.

Jonas Boskas, kunigas sausio 31 d.

Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai spalio 19 d.

Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas gruodžio 4 d.

Jonas Didakas Kuautlatoatsinas gruodžio 9 d.

Jonas Eudas, kunigas rugpjūčio 19 d.

Jonas Fišeris, vyskupas, ir Tomas Moras, kankiniai birželio 22 d.

Jonas Kapestranas, kunigas spalio 23 d.

Jonas Kentietis, kunigas gruodžio 23 d.

Jonas Krikštytojas:
Gimimas birželio 24 d.
Nukankinimas rugpjūčio 29 d.

Jonas Leonardis, kunigas spalio 9 d.

Jonas Marija Vianėjus, kunigas rugpjūčio 4 d.

Jonas Paulius II, popiežius spalio 22 d.

Jonas Salietis, kunigas balandžio 7 d.

Jonas XXIII, popiežius spalio 11 d.

Jono Krikštytojo Gimimas birželio 24 d.

Jono Krikštytojo Nukankinimas rugpjūčio 29 d.

Juozapas Darbininkas gegužės 1 d.

Juozapas Kalasantas, kunigas rugpjūčio 25 d.

Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis kovo 19 d.

Juozapatas, vyskupas, kankinys lapkričio 12 d.

Juozapina Bachita, mergelė vasario 8 d.

Jurgis Matulaitis, palaimintasis, vyskupas sausio 27 d.

Jurgis, kankinys, antrasis Lietuvos globėjas balandžio 23 d.

Justinas, kankinys birželio 1 d.

K

Kajetonas, kunigas rugpjūčio 7 d.

Kalikstas I, popiežius, kankinys spalio 14 d.

Kamilis Lelietis, kunigas liepos 14 d.

Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė) liepos 16 d.

Karolis Boromiejus, vyskupas lapkričio 4 d.

Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai birželio 3 d.

Kazimieras, Lietuvos globėjas kovo 4 d.

Kiprijonas, vyskupas, ir Kornelijus, popiežius, kankiniai rugsėjo 16 d.

Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas birželio 27 d.

Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas kovo 18 d.

Kirilas, vienuolis, ir Metodijus, vyskupas, Europos globėjai vasario 14 d.

Klara, mergelė rugpjūčio 11 d.

Klemensas I, popiežius, kankinys lapkričio 23 d.

Kolumbanas, abatas lapkričio 23 d.

Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai rugsėjo 16 d.

Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė lapkričio 25 d.

Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja balandžio 29 d.

Kozmas ir Damijonas, kankiniai rugsėjo 26 d.

Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai gegužės 21 d.

Kryžiaus išaukštinimas rugsėjo 14 d.

Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas gruodžio 14 d.

Kryžiaus Paulius, kunigas spalio 19 d.

Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja rugpjūčio 9 d.

Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja spalio 1 d.

L

Laterano bazilikos pašventinimas lapkričio 9 d.

Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas liepos 21 d.

Laurynas Ruisas ir jo draugai, kankiniai rugsėjo 28 d.

Laurynas, diakonas, kankinys rugpjūčio 10 d.

Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas lapkričio 10 d.

Liucija, mergelė, kankinė gruodžio 13 d.

Liudvikas rugpjūčio 25 d.

Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis, kunigas balandžio 28 d.

Lukas, evangelistas spalio 18 d.

Lurdo Švč. Mergelė Marija vasario 11 d.

M

Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys rugpjūčio 14 d.

Marcelinas ir Petras, kankiniai birželio 2 d.

Margarita Marija Alakok, mergelė spalio 16 d.

Margarita Škotė lapkričio 14 d. (VRK – lapkričio 16 d.)

Marija Goreti, mergelė, kankinė liepos 6 d.

Marija Magdalena de Paci, mergelė gegužės 25 d.

Marija Magdalietė liepos 22 d.

Marija, Švč. Mergelė:
Apsilankymas gegužės 31 d.
Bazilikos pašventinimas (Snieginė) rugpjūčio 5 d.
Bažnyčios Motina pirmadienis po Sekminių
Dievo Gimdytoja sausio 1 d.
Ėmimas į dangų (Žolinė) rugpjūčio 15 d.
Fatimos gegužės 13 d.
Gailestingumo Motina lapkričio 16 d.
Gimimas (Šilinė) rugsėjo 8 d.
Gvadelupės gruodžio 12 d.
Karalienė rugpjūčio 22 d.
Karmelio kalno (Škaplierinė) liepos 16 d.
Lurdo vasario 11 d.
Nekaltasis Prasidėjimas gruodžio 8 d.
Nekaltoji Širdis trečiasis šeštadienis po Sekminių
Paaukojimas lapkričio 21 d.
Rožinio spalio 7 d.
Sopulingoji rugsėjo 15 d.
Šeimų Karalienė liepos 2 d.
Vardas rugsėjo 12 d.

Martynas I, popiežius, kankinys balandžio 13 d.

Martynas Poresas, vienuolis lapkričio 3 d.

Martynas Turietis, vyskupas lapkričio 11 d.

Matas, apaštalas, evangelistas rugsėjo 21 d.

Metodijus, vyskupas, ir Kirilas, vienuolis, Europos globėjai vasario 14 d.

Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai rugsėjo 29 d.

Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės) lapkričio 2 d.

Monika rugpjūčio 27 d.

Morkus, evangelistas balandžio 25 d.

Morta liepos 29 d.

Motiejus, apaštalas gegužės 14 d.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas ketvirtadienis po Sekminių

N

Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai gruodžio 28 d.

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis trečiasis šeštadienis po Sekminių

Nerijus ir Achilas, kankiniai gegužės 12 d.

Norbertas, vyskupas birželio 6 d.

O

Ona ir Joakimas, Švč. Mergelės Marijos tėvai liepos 26 d.

P

Pankratas, kankinys gegužės 12 d.

Pašventinimas:
Laterano bazilikos lapkričio 9 d.
Petro ir Pauliaus, apaštalų, bazilikų lapkričio 18 d.
Švč. Mergelės Marijos bazilikos rugpjūčio 5 d.

Patrikas, vyskupas kovo 17 d.

Paulinas Nolietis, vyskupas birželio 22 d.

Paulius, apaštalas:
Atsivertimas sausio 25 d.
Petro ir Pauliaus, apaštalų, bazilikų pašventinimas lapkričio 18 d.
ir Petras birželio 29 d.

Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai vasario 6 d.

Paulius VI, popiežius gegužės 29 d.

Pelenų trečiadienis (Pelenė)

Perpetua ir Felicita, kankinės kovo 7 d.

Petras, apaštalas:
ir Paulius birželio 29 d.
Petro ir Pauliaus, apaštalų, bazilikų pašventinimas lapkričio 18 d.
Sostas vasario 22 d.

Petras ir Marcelinas, kankiniai birželio 2 d.

Petras ir Paulius, apaštalai birželio 29 d.

Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas liepos 30 d.

Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas vasario 21 d.

Petras Julijonas Eimaras, kunigas rugpjūčio 2 d.

Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas gruodžio 21 d.

Petras Klaveras, kunigas rugsėjo 9 d.

Petras Šanelis, kunigas, kankinys balandžio 28 d.

Petro, apaštalo, Sostas vasario 22 d.

Petro ir Pauliaus, apaštalų, bazilikų pašventinimas lapkričio 18 d.

Pijus Pietrelčinietis, kunigas rugsėjo 23 d.

Pijus V, popiežius balandžio 30 d.

Pijus X, popiežius rugpjūčio 21 d.

Pilypas ir Jokūbas, apaštalai gegužės 3 d.

Pilypas Neris, kunigas gegužės 26 d.

Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai birželio 30 d.

Polikarpas, vyskupas, kankinys vasario 23 d.

Poncijonas, popiežius, ir Ipolitas, kunigas, kankiniai rugpjūčio 13 d.

Pranciška Romietė, vienuolė kovo 10 d. (VRK – kovo 9 d.)

Pranciškus Asyžietis, vienuolis spalio 4 d.

Pranciškus Ksaveras, kunigas gruodžio 3 d.

Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis balandžio 2 d.

Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas sausio 24 d.

R

Raimundas Penjafortietis, kunigas sausio 7 d.

Rapolas Kalinauskas, vienuolis lapkričio 20 d.

Rita Kašietė, vienuolė gegužės 22 d.

Robertas Belarminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas rugsėjo 17 d.

Romualdas, abatas birželio 19 d.

Rožė Limietė, mergelė rugpjūčio 23 d.

Rožinio Švč. Mergelė Marija spalio 7 d.

S, Š

Sarbelijus Machlufas, kunigas liepos 24 d.

Sebastijonas, kankinys sausio 20 d.

Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai vasario 17 d.

Sikstas II, popiežius, ir jo draugai, kankiniai rugpjūčio 7 d.

Silvestras I, popiežius gruodžio 31 d.

Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai spalio 28 d.

Skolastika, mergelė vasario 10 d.

Stanislovas, vyskupas, kankinys balandžio 11 d.

Steponas Vengras rugpjūčio 16 d.

Steponas, pirmasis kankinys gruodžio 26 d.

Švč. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė) rugpjūčio 5 d.

Švenčiausioji Jėzaus Širdis trečiasis penktadienis po Sekminių

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas gruodžio mėn.

Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės) septintasis sekmadienis po Velykų

T

Teofilius Matulionis, palaimintasis, vyskupas, kankinys birželio 14 d.

Timotiejus ir Titas, vyskupai sausio 26 d.

Titas ir Timotiejus, vyskupai sausio 26 d.

Teresė, Jėzaus, mergelė, Bažnyčios mokytoja spalio 15 d.

Teresė Benedikta, Kryžiaus, mergelė, kankinė, Europos globėja rugpjūčio 9 d.

Teresė, Kūdikėlio Jėzaus, mergelė, Bažnyčios mokytoja spalio 1 d.

Tomas, apaštalas liepos 3 d.

Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas sausio 28 d.

Tomas Beketas, vyskupas, kankinys gruodžio 29 d.

Tomas Moras ir Jonas Fišeris, vyskupas, kankiniai birželio 22 d.

Trejybė, Švenčiausioji pirmasis sekmadienis po Sekminių

Turibijus Mongrovietis, vyskupas kovo 23 d.

V

Vaclovas, kankinys rugsėjo 28 d.

Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai kovo 25 d.

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

Vincentas Fereras, kunigas balandžio 5 d.

Vincentas Paulietis, kunigas rugsėjo 27 d.

Vincentas, diakonas, kankinys sausio 22 d.

Visi šventieji lapkričio 1 d.