Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Bernardinas Sienietis

Šv. Bernardinas Sienietis (1380–1444)

Kunigas; pranciškonas.

Datos: 1380–1444.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 20 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji misionieriams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (85, 513)

Apd 4, 8–12: Per nieką kitą nėra išganymo

Ps 40, 2 ir 4ab. 7–8a. 8b–9. 10. P.: Ateinu, Viešpatie, vykdyti tavosios valios.

† Lk 9, 57–62: Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi

Trumpai

Šv. Bernardinas Sienietis (1380–1444) gimė Sienos respublikoje. Sulaukęs 6 metų, liko visiškas našlaitis. Gyveno pas turtingą dėdę. Studijavo teisę, teologiją; įstojo į Švč. Mergelės Marijos broliją, kuri skatino dvasiškai tobulėti, rūpintis artimaisiais. Per epidemiją slaugydamas kitus pats susirgo, po to stebuklingai pasveiko. Tapo pranciškonu, buvo garsus pamokslininkas, ragino atgailauti ir keisti gyvenseną.