Apie liturginį katalikų kalendorių

LITURGINIS KALENDORIUS ::

Visuotinis Romos kalendorius


SAUSIS› ‹VASARIS› ‹KOVAS› ‹BALANDIS › ‹GEGUŽĖ› ‹BIRŽELIS› ‹LIEPA› ‹RUGPJŪTIS› ‹RUGSĖJIS› ‹SPALIS› ‹LAPKRITIS› ‹GRUODIS

Kalendorius aktualus nuo 2021-01-26. Paskutinis pakeitimas atliktas 2021-02-04.

Čia pateiktas Visuotinis Romos kalendorius konkrečioje vietinėje Bažnyčioje galioja su joje būdingomis pataisomis (pritaikytas Lietuvai – žr. Visuotinis Romos kalendorius LIETUVOJE).

SAUSIS

VASARIS


KOVAS


1 Jei ŠV. JUOZAPO, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIO iškilmė pasitaiko gavėnios sekmadienį, ji iškeliama į pirmadienį, o jei – Didžiąją savaitę, – į šeštadienį prieš Verbas.
2 Jei VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI iškilmė pasitaiko Didžiąją savaitę ar Velykų aštuondienį, ji iškeliama į pirmadienį po Atvelykio.

BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS


1 Jei ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO iškilmė sutampa su advento sekmadieniu, ji iškeliama į pirmadienį.