Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Angelai Sargai

Šventasis Angelas Sargas

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 2 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Evangelijos skaitinys savas.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (199)

Iš 23, 20–23: Pirm tavęs mano angelas žengs

Ps 91, 1–2. 3–4. 5–6. 10–11. P.: Angelams Dievas liepia sergėt kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį.

† Mt 18, 1–5. 10: Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą

Trumpai

Šventieji Angelai Sargai yra Dievo sukurti angelai, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą.

Šiandien tinka pasimelsti už tarnaujančius policijoje.