Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pranciškus Asyžietis

Šv. Pranciškus Asyžietis (1182–1226)

Vienuolis; pranciškonų ordino įkūrėjas.

Datos: 1182–1226.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 4 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji įvairiems šventiesiems“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (201)

Gal 6, 14–18: Pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui

Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.

† Mt 11, 25–30: Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams

Trumpai

Šv. Pranciškus gimė 1182 m. Asyžiuje, mirė 1226 m. Įsteigė Mažųjų brolių (pranciškonų) ir Trečiąjį (tretininkų, kuriam priklauso pasauliečiai) ordinus, parašė jiems regulas ir gavo Apaštalų Sosto patvirtinimą. Vėliau padėjo šv. Klarai įkurti Seserų klarisių vienuoliją. 1224 m. gavo Kristaus stigmas. Vargšuose, ypač labiausiai apleistuose, suradęs Jėzų Kristų, pats tapo tarnaujančiu vargšu. Kelionėse net iki pat Šventosios Žemės visiems skelbė Dievo meilę. Žodžiais ir veiksmais siekė tobulo Kristaus sekimo.