Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Damaskietis

Šv. Jonas Damaskietis (676–749)

Kunigas, Bažnyčios mokytojas.

Datos:676–749.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gruodžio 4 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (241, 505)

2 Tim 1, 13–14; 2, 1–3: Sergėk brangųjį palikimą, padedamas Šventosios Dvasios

Ps 19, 8. 9. 10. 11. P.: Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.

† Mt 25, 14–30: Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eik šen į savo šeimininko džiaugsmą!

Trumpai

Šv. Jonas Damaskietis (676–749) gimė Damaske. Jo tėvas buvo mokesčių, kuriuos krikščionys turėjo mokėti kalifui, rinkėjas. Jonas buvo numatytas pakeisti tėvą mokesčių rinkėjo pareigose, tačiau jis kartu su Kozmu pabėgo į Šv. Sabo vienuolyną prie Negyvosios jūros. Čia rašė krikščioniškosios teologijos veikalus. Žymiausias jo kūrinys – „Tikrasis tikėjimas“ – buvo įtrauktas į šv. Tomo Akviniečio „Summa“ ir taip išplito Vakaruose. Didžiausias Jono nuopelnas – mokėjimas kovojant su eretikais aiškiai ir griežtai formuoti tradicinę Bažnyčios doktriną ir nustatyti jos terminologiją. Garsus šventumu ir mokslingumu, žodžiu ir raštu ryžtingai kovojo su imperatoriumi Leonu Izauriku dėl šventųjų paveikslų kulto. Tapęs vienuoliu, Šv. Sabo lauroje netoli Jeruzalės kūrė šventus himnus. Ten ir mirė. Popiežius Leonas XIII 1890 m. jį paskelbė Bažnyčios mokytoju.