Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Ambraziejus

Šv. Ambraziejus (~340–397)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: ~340–397.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gruodžio 7 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (243: 419, 404)

Ef 3, 8–12: Skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus

Ps 37, 3–4. 5–6. 30–3. P.: Teisuolio burną išmintį skelbia.

† Jn 10, 11–16: Geras ganytojas už avis guldo gyvybę

Trumpai

Šv. Ambraziejus gimė apie 340 m. Triero mieste, mirė 397 m. Milane. 374 m. išrinktas Milano vyskupu. Gynė Bažnyčią nuo pasaulietinės valdžios kišimosi. Garsėjo kaip pamokslininkas. 384 m. susitiko su šv. Augustinu ir 387 m. jį pakrikštijo Milane. Reformavo liturgiją ir bažn. giedojimą. Nors mirė 397 m. balandžio 4 d. (pasitinkant šventąją Velykų naktį), minimas gruodžio 7 dieną, kurią, dar būdamas katechumenas ir tarnaudamas valstybės prefektūroje, buvo paskirtas Milano vyskupijos vyskupu. Tikras tikinčiųjų ganytojas ir mokytojas, visiems rodė meilę, ryžtingai gynė tikrąją tikėjimo doktriną nuoarijonų klaidų, pamokslais ir himnais katechizavo žmones. Yra vienas iš 4 didžiųjų Bažnyčios tėvų (kartu su šv. Augustinu, šv. Jeronimu ir šv. Grigaliumi Didžiuoju). Ambraziejui priskiriamas himnas Te Deum, kurį 1549 m. į lietuvių kalbą išvertė M. Mažvydas.