Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kajetonas

Šv. Kajetonas Tienietis (1480–1547)

Kunigas.

Datos: IV a.

Gretutiniai variantai: šv. Kajetonas Tienietis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 7 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (147: 457, 515)

Sir 2, 7–11: Kas Viešpaties bijot, tikėkit ir viltį turėkit

Ps 112, 1–2. 3–4. 5–7a. 7b–8. 9. P.: Laimingas, kas Viešpaties bijo.

† Lk 12, 32–34: Jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!

Trumpai

Šv. Kajetonas Tienietis (1480–1547), kunigas. Neapolyje pasižymėjo artimo meilės darbais, ypač globojo užsikrėtusius nepagydomomis ligomis, plėtojo brolijas, kurios religiškai švietė pasauliečius, įsteigė Reguliariąją kunigų vienuoliją Bažnyčios reformoms remti, savo auklėtinius ragino laikytis ankstesnio apaštalinio gyvenimo būdo.