Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Dominykas

Šv. Dominykas (1170–1221)

Kunigas; Pamokslininkų ordino įkūrėjas.

Datos: 1170–1221.

Gretutiniai variantai: šv. Domininkas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 8 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (148: 416, 513)

1 Kor 2, 1–10a: Mes skelbiame slėpiningą Dievo išmintį

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Lk 9, 57–62: Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi

Trumpai

Šv. Dominykas (1170–1221) kilęs iš Ispanijos. Teologiją studijavo Valensijos universitete. 1195 m. buvo įšventintas kunigu, tapo Osmos katedros kanauninku, garsėjo pamokslais. Nuolankus pamokslininkas albigiečių erezijos sutrikdytuose regionuose. Gyveno nusižeminęs savanoriškame skurde, nuolat kalbėdamas su Dievu arba apie Dievą. Trokšdamas tikėjimo skelbimui naujų formų, įsteigė Pamokslininkų ordiną. Kad Bažnyčioje atsinaujintų apaštalinio gyvenimo forma, skatino savo brolius malda, studijomis ir pamokslais tarnauti artimui. Jo įkurta vienuolija vadinama „Pamokslininkų ordinu“, nors paprastai žinoma kaip Dominikonų ordinas. Didžiausią dėmesį Ordinas skyrė vienuolio pašaukimui ir pamokslavimui.