Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Loreto Švč. Mergelė Marija

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minėjimas į Visuotinį Romos kalendorių įtrauktas 2019 m.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

Iz 7, 10–14; 8.10: Štai mergelė pradės

Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. P.: Didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas!

† Lk 1, 26–38: Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų

Trumpai

2019 m. Vatikane paskelbtame Kulto ir sakramentų kongregacijos dekrete dėl Loreto Marijos laisvo minėjimo įvedimo visoje Bažnyčioje sakoma, jis padės visiems, ypač šeimoms, jaunimui, Dievui gyvenimą pašventusiems asmenims sekti tobula Evangelijos mokine, Švenčiausiąja Mergele, kuri savyje pradėdama Bažnyčios Galvą, ir mus visus priėmė pas save.