Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai

Meksikos kankiniai

Kankiniai.

Datos: XX a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 21 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“?.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Minimi šventieji ir palaimintieji Meksikos kankiniai, kurie buvo nukankinti dėl krikščionių tikėjimo skirtinguose Meksikos regionuose XX a. pradžioje.