Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Rožinio Švč. Mergelė Marija

Švč. Mergelė Marija, Rožinio Karalienė

Datos: švenčiam nuo 1572.

Gretutiniai variantai: Švč. M. Marija Rožančinė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minime spalio 7 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Švč. Mergelei Marijai“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (203: 308, 204)

Apd 1, 12–14: Jie ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu Jėzaus motina Marija

Lk 1, 46–47. 48–49. 50–51. 52–53. 54–55. P.: Tu laiminga, Mergele Marija, nešiojusi amžinojo Tėvo Sūnų.

† Lk 1, 26–38: Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų

Trumpai

Anot pasakojimų, dėl Rožinio maldų 1571 m. spalio 7 d. krikščionys nugalėjo turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto. Minint šios pergalės vienerių metų sukaktį, 1572 m. pop. Pijus V paskelbė Marijos Nugalėtojos šventę. Nuo 1716 m. Romos kalendoriuje ji buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, tačiau šv. Pijus X sugrąžino šventę į jos pirminę datą: spalio 7 d. – Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventė. Tai diena, kai Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą.