Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Eudas

Šv. Jonas Eudas (1601–1680)

Kunigas.

Datos: 1601–1680.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 19 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (158, 497)

Ef 3, 14–19: Pažinti kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

† Mt 11, 25–30: Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams

Trumpai

Šv. Jonas Eudas (1601–1680), kunigas. Daugelį metų parapijose skelbė Evangeliją, įsteigė Jėzaus ir Marijos kongregaciją kunigams auklėti seminarijose ir vienuolių Meilingosios Mūsų Motinos kongregaciją, skirtą stiprinti krikščioniškame gyvenime atgailaujančias moteris. Labai karštai rūpinosi pamaldumu šventosioms Jėzaus ir Marijos Širdims. Prancūzijos Normandijoje Kaeno mieste užmigo Viešpatyje.