Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Vincentas

Šv. Vincentas, diakonas (†304)

Diakonas, kankinys.

Datos: III a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas sausio 22 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (31: 347, 357)

2 Kor 4, 7–15: Mes nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Išvaduoja Viešpats mane iš visų baisybių

† Mt 10, 17–22: Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims

Trumpai

Šv. Vincentas (†304), diakonas, kankinys. Imperatoriaus Diokletiano persekiojimo metu, vadovaujant Dacianui, iškentėjęs kalėjimus, badą, specialius kankinimus Valencijoje (Ispanija), neišsižadėjęs tikėjimo laimėjo kankinio vainiką.