Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Beda Garbingasis

Šv. Beda Garbingasis (~672–735)

Kunigas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: ~672–735.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gegužės 25 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“ arba arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (87: 418, 425)

1 Kor 2, 10b–16: O mes turime Kristaus išmonę

Ps 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.: Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

† Mt 7, 21–29: Jėzus mokė kaip turintis galią

Trumpai

Šv. Beda Garbingasis gimė apie 672–673 m. Anglijoje, mirė 735 m. Auklėtas vienuolių. Visą gyvenimą skyrė maldai ir moksliniam darbui. Mokėjo lotynų, graikų, hebrajų kalbas. Studijavo Bažnyčios Tėvų raštus, Šv. Raštą vertė į anglų kalbą, rašė komentarus. Buvo puikus poetas, daugelio himnų, giesmių autorius. Parašė pirmąją Anglijos istoriją.