Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Stanislovas

Šv. Stanislovas (1030–1079)

Vyskupas, kankinys.

Datos: 1030–1079.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 11 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (67: 342, 362)

Apr 12, 10–12a: Jie nebrangino savo gyvybės, pasiryžę mirti

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Išvaduoja Viešpats mane iš visų baisybių.

† Jn 17, 11b–19: Pasaulis jų nekentė

Trumpai

Šv. Stanislovas (1030–1079), vyskupas ir kankinys. Tarp savo laikotarpio neteisybių labai uoliai gynė humaniškus ir krikščioniškus papročius, kaip geras ganytojas valdė Krokuvos Bažnyčią, pagelbėjo vargšams, prižiūrėdavo dvasininkus. Lenkijos karalius Boleslovas, kurio amoralų elgesį buvo papeikęs, per šv. Mišias jį nužudė.