Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Liucija

Šv. Liucija (283–303)

Mergelė, kankinė.

Datos: 283–303.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minima gruodžio 13 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji mergelėms“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (248: 438, 440)

2 Kor 10, 17 – 11,2: Aš jus sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę

Ps 148, 1–2. 11–13a. 13b–14. P.: Jaunuoliai, mergelės, garbinkite Viešpaties vardą.

† Mt 25, 1–13: Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!

Trumpai

Šv. Liucija (283–303) gerbiama nuo IV a. Apie ją mažai žinoma. Anot šv. Aldhelmo (miręs 709 m.), Liucija davė skaistybės įžadus ir nesutiko tekėti už motinos peršamo pagonio jaunikaičio. Kai motina stebuklingai išgijo prie šv. Agotos kapo, Liucija jai pasakė apie savo įžadus ir gavo motinos sutikimą jų laikytis. Atstumtas jaunikaitis įskundė Liuciją kaip krikščionę, ir ji mirė kankinės mirtimi Sirakūzuose, Sicilijoje.