Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Kirilas Jeruzalietis

Šv. Kirilas Jeruzalietis (315–386)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

Datos: 315–386.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas kovo 18 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (58: 493, 518)

1 Jn 5, 1–5: Štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

Ps 19, 8. 9. 10. 11. P.: Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.

† Jn 15, 1–8: Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių

Trumpai

Šv. Kirilas (315–386), Jeruzalės vyskupas ir Bažnyčios daktaras. Jis daug iškentė dėl tikėjimo neteisybių nuo arijonų, dažnai buvo metamas iš sosto, maldomis ir katecheze nuostabiai išdėstė tikintiesiems tikrąjį tikėjimą, Šventąjį Raštą ir šventąsias paslaptis.