Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Paulinas Nolietis

Šv. Paulinas Nolietis (~354–431)

Vyskupas.

Datos: ~354–431.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 22 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (101, 515)

2 Kor 8, 9–15: jis, būdamas turtingas, dėl mūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą

Ps 40, 2 ir 4ab. 7–8a. 8b–9. 10. P.: Ateinu, Viešpatie, vykdyti tavo valios.

† Lk 12, 32–34: Jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!

Trumpai

Šv. Paulinas Nolietis gimė apie 353–354 m. netoli Bordo, Galijoje, kilmingų romėnų šeimoje, mirė 431 m. Užėmė aukštus konsulo, gubernatoriaus postus. Sulaukęs 35 metų pasikrikštijo. Didžiai savo luomo žmonių nuostabai, išpardavė milžinišką savo turtą ir paskyrė lėšas našlaičių reikmėms bei vergų išpirkai.