Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Aloyzas Gonzaga

Šv. Aloyzas Gonzaga (1568–1591)

Vienuolis; jėzuitas.

Studentų ir katalikiškojo jaunimo globėjas.

Datos: 1568–1591.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 21 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (100: 493, 503)

1 Jn 5, 1–5: Štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

Ps 16, 1–2a ir 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.

† Mt 22, 34–40:

Trumpai

Šv. Aloyzas Gonzaga gimė 1568 m. Lombardijoje, mirė 1591 m. Romoje. 1585 m. pradėjo noviciatą pas jėzuitus Romoje. Mokė vargingus vaikus katekizmo; mirė maro metu, dirbdamas jėzuitų ligoninėje. 1726 m. paskelbtas šventuoju. Studentų ir katalikiškojo jaunimo globėjas.