Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Martynas Poresas

Šv. Martynas Poresas (1569–1639)

Vienuolis.

Datos: 1569–1639.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 3 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (222: 483, 503)

Kol 3, 12–17: Viršum visko tebūna meilė, kuri yra tobulumo ryšys

Ps 131, 1. 2. 3. P.: Viešpatie, tu mano sielos ramybė.

† Mt 22, 34–30: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą kaip save patį

Trumpai

Šv. Martynas Poresas (1569–1639) gimė Limoje, Peru. Brolis dominikonas garsėjo didele artimo meile. Gimęs iš vyro ispano ir juodaodės moters, jau nuo jaunystės, nežiūrint kilusių sunkumų dėl nesantuokinio ir mišrios rasės sūnaus padėties, išmoko medicinos, kurią ir vienuoliu tapęs plačiai naudojo Limoje gydydamas vargšus. Atsidavęs pasninkams, atgailai ir maldai, gyveno griežtai ir nusižeminęs, spinduliuodamas artimo meilę.