Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Šventoji Šeima

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama pirmąjį sekmadienį po Kalėdų arba gruodžio 30 d. (jei Kalėdos sekmadienį).

Šventė (F/5).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai ABC (59)

Sir 3, 2–6. 12–14: Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia

Ps 128, 1–2. 3. 4–5. P.: Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!

Kol 3, 12–21: Šeimos gyvenimas Viešpatyje

† Mt 2, 13–15. 19–23: Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai ABC (59, 322) arba KV (71)

Sir 3, 2–6. 12–14: Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia

   arba Pr 15, 1–6; 21, 1–3: Tas, kuris kils iš tavojo kūno, bus tavo paveldėtojas

Ps 128, 1–2. 3. 4–5. P.: Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!

   arba Ps 105, 1b–2. 3–4. 5–6. 8–9. P.: Dievas mums yra Viešpats, amžiais jis atmena sandorą savo.

Kol 3, 12–21: Šeimos gyvenimas Viešpatyje

   arba Žyd 11, 8. 11–12. 17–19: Abraomo, Saros ir Izaoko tikėjimas

† Lk 2, 22–40: Vaikelis augo, darėsi pilnas išminties

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai ABC (59, 480) arba KV (75)

Sir 3, 2–6. 12–14: Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia

   arba 1 Sam 1, 20–22. 24–28: Samuelis tepriklauso Viešpačiui visą savo gyvenimą

Ps 128, 1–2. 3. 4–5. P.: Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!

   arba Ps 84, 2–3. 5–6. 9–10. P.: Viešpatie, laimingi, kurie namuose tavo gyvena.

Kol 3, 12–21: Šeimos gyvenimas Viešpatyje

   arba 1 Jn 3, 1–2. 21–24: Mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame!

† Lk 2, 41–52: Gimdytojai rado Jėzų tarp mokytojų

Trumpai

„Nazareto Šeima yra pirmutinis pavyzdys Bažnyčios, kurioje, susibūrę apie čia ir dabar esantį Jėzų ir jo tarpininkaujami, visi gyvena sūniškuoju santykiu su Dievu Tėvu, sykiu perkeičiančiu žmonių tarpasmeninius santykius. <...> Šventoji Šeima yra namų Bažnyčia, pašaukta melstis kartu. Šeima yra namų Bažnyčia ir turi būti pirmoji maldos mokykla. Šeimoje vaikai nuo jauniausio amžiaus gali mokytis Dievo pajautos klausydamiesi tėvų pamokymų bei sekdami jų pavyzdžiu – gyvendami Dievo artumo paženklintoje aplinkoje. Autentiškas krikščioniškasis auklėjimas negali atsisakyti maldos patirties. Neišmokus melstis šeimoje, bus sunku užpildyti šią tuštumą. Todėl norėčiau jus pakviesti Nazareto Šventosios Šeimos mokykloje iš naujo atrasti bendros maldos šeimoje grožį. Per tai tikrai tapsite vienos širdies ir dvasios, tikra šeima.“ (iš Benedikto XVI katechezės „Malda ir šventoji Šeima“)