Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pilypas ir Jokūbas

Šv. apaštalas Pilypas (I a.)Šv. apaštalas Jokūbas (I a.)

Apaštalai.

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama gegužės 3 d.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (79)

1 Kor 15, 1–8: Viešpats pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams

Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas.

† Jn 14, 6–14: Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!

Trumpai

Šv. Pilypas gimė Betsaidoje. Iki to laiko, kai jį pakvietė Kristus, buvo šv. Jono Krikštytojo mokinys. Jis dalyvavo duonos padauginimo stebukle, į jį Kristus kreipėsi Paskutinės vakarienės metu. Apaštalavo Mažojoje Azijoje, buvo nukryžiuotas.

Šv. Jokūbas, dar vadinamas Jaunesniuoju arba Teisinguoju, Alfiejaus sūnus, Viešpaties pusbrolis. Tapo pirmuoju Jeruzalės vyskupu, jam priskiriamas Jokūbo laiškas. Nukankintas apie 62 m.