Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jurgis

Šv. Jurgis, kankinys

Kankinys; kareivis.

Antrasis Lietuvos globėjas, Vilniaus arkivyskupijos globėjas.

Datos: gerbiamas nuo IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 23 d.

Laisvas minėjimas (m/12), Lietuvoje – Privalomas minėjimas (M/11a).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (68: 343, 359)

Apr 21, 5–7: Tai paveldės nugalėtojas

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus.

† Lk 9, 23–26: Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės

Trumpai

Šv. Jurgis Rytuose jau VII a. buvo labiausiai garbinamas šventasis iš visų vad. kareivių kankinių. Viduramžiais Jurgis, dėl legendos, padariusios jį riteriu (jau X a. vaizduojamas karinėse vėliavose), tampa ne tik riterių globėju, bet taip pat raitelių, kareivių, šaulių ir pagaliau ūkininkų bei gyvulių (dėl vardo etimologinės reikšmės, iš gr. georgos – žemdirbys) globėju.