Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Antanas Paduvietis

Šv. Antanas Paduvietis (1195–1231)

Kunigas, Bažnyčios mokytojas; pranciškonas, pamokslininkas.

Vilkaviškio vyskupijos globėjas.

Datos: 1195–1231.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas birželio 13 d.

Privalomas minėjimas (M/10); Vilkaviškio vyskupijoje – šventė (F/8a).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“, arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (100: 370, 402)

Iz 61, 1–3: Mane yra Viešpats patepęs ir siuntęs nešti išganymo žinios vargdieniams

Ps 89, 2–3. 4–5. 21–22. 25. 27. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

† Lk 10, 1–9: Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža

Trumpai

Šv. Antanas Paduvietis gimė 1195 m. Lisabonoje, mirė 1231 m. Arcella (prie Paduvos), misionierius, pamokslininkas. 15 metų įstojo į augustinų vienuolyną, vėliau pranciškonas, šv. Pranciškaus Asyžiečio mokinys ir sekėjas. Vargšų, sužadėtinių globėjas. Tikima, kad padeda surasti pamestus daiktus. 1232 m. paskelbtas šventuoju, 1946 m. – Bažnyčios mokytoju.