Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Karolis Boromiejus,

Šv. Karolis Boromiejus (1538–1559)

Vyskupas.

Datos: IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 4 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (222: 378, 404)

Rom 12, 3–13: Pagal malonę turime įvairių dovanų

Ps 16, 1–2. 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu mano paveldėtasis turtas.

† Jn 10, 11–16: Geras ganytojas už avis guldo gyvybę

Trumpai

Šv. Karolis Boromiejus gimė 1538 m., mirė 1584 m. 1559 m. paskirtas kardinolu ir Milano arkivyskupu. Stengėsi, kad visuotinis Tridento Susirinkimas 1562 m. atnaujintų darbą. Pasižymėjo kovojant prieš protestantizmą, davė pradžią sekmadieninėms mokykloms, sušaukė daug sinodų ir provincijos susirinkimų, maro metu organizavo pagalbą daugybei ligonių. Jo dėdė popiežius Pijus IV pakėlė jį kardinolu ir išrinko Milano vyskupu. Šiame soste jis buvo tikras ganytojas ir rūpestingas savo laiko Bažnyčios reikmėms: dvasininkų formacijai rengė sinodus, steigė seminarijas, kad palaikytų krikščioniškus papročius, daug kartų vizitavo visą savo kaimenę, daug ką pertvarkė sielų išganymui.