Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Paulius Mikis ir jo draugai

Šv. Paulius Mikis ir jo draugai

Kankiniai.

Datos: XVI a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimi vasario 6 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (44)

Gal 2, 19–20: Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus.

† Mt 28, 16–20: Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones

Trumpai

Šv. Paulius Mikis (1566–1597) gimė Japonijoje, jėzuitas. Po šv. Pranciškaus Ksavero apaštalavimo Japonijoje jo darbą tęsė būrys jėzuitų japonų, tarp jų ir šv. Paulius Mikis, kuris ruošėsi tapti kunigu bei daug pamokslavo savo šalyje, Nagasakyje. Jis ir jo draugai: 2 jėzuitai, 6 pranciškonai ir 17 pasauliečių buvo nukryžiuoti. Visi kanonizuoti 1862 m.