Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Pranciškus Ksaveras

Šv. Pranciškus Ksaveras (1506–1552)

Kunigas, jėzuitas, misionierius.

Datos: 1506–1552.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas gruodžio 3 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji misionieriams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (239)

1 Kor 9, 16–19. 22b–27: Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos!

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Mt 16, 15–20: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

Trumpai

Šv. Pranciškus Ksaveras (1506–1552) gimė Ispanijoje. Mokėsi Paryžiuje, kur sutiko šv. Ignacą Lojolą ir tapo jo bendražygiu, vienu pirmųjų naujos Jėzuitų Draugijos nariu. 1537 m. buvo įšventintas kunigu, o 1541 m. popiežiaus prašymu buvo pasiųstas misijų darbui į Indiją. Ligos ir vargų išsekintas mirė 1552 m. Kinijos pakrantėje, Sanciano saloje. 1929 m. pop. Pijus XI jį drauge su šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese paskyrė misijų pagonių kraštuose globėju.