Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Marija Vianėjus

Šv. Jonas Marija Vianėjus (1786–1859)

Kunigas; klebonų globėjas.

Datos: 1786–1859.

Gretutiniai variantai: šv. Jonas Vianėjus; Arso klebonas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugpjūčio 4 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (140)

Ez 3, 16–21: Tave aš skiriu Izraelio namų sargybiniu

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

† Mt 9, 35 – 10, 1: Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių

Trumpai

Šv. Jonas Marija Vianėjus (1786–1859), kunigas. Daugiau nei keturiasdešimt metų nuostabiai administravo pavestąją Arso (Prancūzijoje) parapiją, uoliai sakydamas pamokslus, melsdamasis ir atgailaudamas, kasdien katechizuodamas vaikus ir suaugusiuosius, sutaikydamas nusidėjėlius su Dievu karšta meile artimui, kurios semdavosi iš Eucharistijos kaip iš šaltinio. Ta veikla taip iškilo, kad jo patarimai plačiai pasklido ir daugybę žmonių atvedė prie Dievo.