Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jėzaus Teresė

Šv. Teresė Avilietė (1515–1582)

Mergelė, Bažnyčios mokytoja; Basųjų karmeličių vienuolyno įkūrėja.

Datos: 1515–1582.

Gretutiniai variantai: Šv. Jėzaus Teresė Avilietė.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 15 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji mergelėms“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (206, 518)

Rom 8, 22–27: Dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais

Ps 19, 8. 9. 10. 11. P.: Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.

† Jn 15, 1–8: Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių

Trumpai

Šv. Teresė Avilietė gimė 1515 m. Aviloje (Ispanijoje), mirė 1582 m. Viena garsiausių XVI a. Ispanijos mistikių. 1536 m. įstojo į Karmelitų ordiną Aviloje. Nuo 1555 m. pradėjo patirti regėjimus. Nepaisydama pasipriešinimo, su šv. Kryžiaus Jonu vykdė Karmelitų ordino reformą. 1562 m. įsteigė Basųjų karmeličių vienuolyną. Dėl savo Ordino reformavimo ištvėrė daug negandų, kurias nepalūžusia dvasia nugalėjo. Parašė knygų, pasižyminčių dideliu mokslingumu ir dvasiniu turiningumu.