Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. Jėzaus Širdis

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama trečiąjį penktadienį po Sekminių.

IŠKILMĖ (S/3). Neprivaloma.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai *ABC (344)

Įst 7, 6–11: Viešpats prisirišo prie jūsų ir jus išsirinko

Ps 103, 1–2. 3–4. 6–7. 8. 10. P.: Viešpats geras per amžius tiems, kurie pagarbiai jo bijo.

1 Jn 4, 7–16: Dievas mus pamilo

† Mt 11, 25–30: Aš romus ir nuolankios širdies

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai *ABC (546)

Oz 11, 1. 3–4. 8c–9: Mano širdis neleidžia man to padaryti

Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6. P.: Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų.

Ef 3, 8–12. 14–19: Pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą

† Jn 19, 31–37: Perdūrė jam šoną, ir ištekėjo kraujo ir vandens

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai ABC (534)

Ez 34, 11–16: Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms pailsėti

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Rom 5, 5–11: Dievas mums parodė savo meilę

† Lk 15, 3–7: Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!

Trumpai

Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.