Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Robertas Belarminas

Šv. Robertas Belarminas (1542–1621)

Vyskupas, Bažnyčios mokytojas; jėzuitas.

Datos: 1542–1621.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas rugsėjo 17 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji Bažnyčios mokytojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (187: 409, 425)

Išm 7, 7–10. 15–16: Išmintį aš pamylėjau labiau už sveikatą ir išvaizdą gražią

Ps 19, 8. 9. 10. 11. P.: Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi.

† Mt 7, 21–29: Jėzus mokė kaip turintis galią

Trumpai

Šv. Robertas Belarminas (1542–1621) prieš tėvo valią tapo jėzuitu. Studijavo filosofiją. Europos šiaurė buvo pagauta protestantizmo bangos, universitete virte virė diskusijos, o jis karštai, argumentuotai žodžiu ir raštu gynė katalikų tikėjimo tiesas. Jo veikalas „Disputai ir kontroversijos“ tapo labai populiarus.