Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Klemensas I

Šv. popiežius Klemensas (I a.)

Popiežius, kankinys.

Datos: I a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas lapkričio 23 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva raudona.

Skaitiniai – iš „Bendrieji kankiniams“ arba „Bendrieji popiežiui“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (236: 394, 396)

1 Pt 5, 1–4: Ganykite jums patikėtą kaimenę

Ps 89, 2–3. 4–5. 21–22. 25 ir 27. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

† Mt 16, 13–19: Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią

Trumpai

Šv. popiežius Klemensas (~†97). Trečiasis popiežius po šv. Petro. Manoma, kad šv. Klemensas buvo žydas, patekęs į nelaisvę. Patricijus Klemensas suteikė jam laisvę, todėl šventasis iš dėkingumo taip pasivadino. Valdė Bažnyčią ir parašė garsų laišką korintiečiams, stiprindamas tarp jų taiką ir sutarimą. Manoma, kad imperatorius Trajanas ištrėmė popiežių į Krymą. Ten marmuro skaldyklose dirbo maždaug 2000 krikščionių. Popiežius stiprino jų dvasią ir matyt dėl to buvo pagonių valdžios nuskandintas.