Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai

Servitų ordino steigėjai

Datos: XIII–XIV a.

Gretutiniai variantai: Septyni Švč. M. Marijos tarnų ordino steigėjai.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas vasario 17 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (48: 470, 502)

Rom 8, 26–30: Kuriuos jis pašaukė, tuos ir nuteisino

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11. P.: Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.

† Mt 19, 27–29: Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai

Trumpai

Servitų ordino steigėjai gyveno XIII a. Florencijoje (Italija), draskomoje nesantaikos tarp dviejų įtakingų grupuočių – imperatoriaus ir popiežiaus šalininkų. Septyni kilnūs jaunuoliai regėjo Švč. Mergelę Mariją, apverkiančią brolžudiškos kovos aukas. Jie nutarė tapti atsiskyrėliais, melstis ir atgailauti už miestiečių nuodėmes.; įkūrė Švč. Mergelės Marijos tarnų (Servitų) ordiną.