Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švenčiausioji Trejybė

Švenčiausiosios Trejybės ikona (ik. Rubliovas)

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama sekmadienį po Sekminių.

IŠKILMĖ (S/3). Privaloma.

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

A metais: Skaitiniai *ABC (336)

Iš 34, 4b–6. 8–9: Viešpats, Viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas

Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. P.: Didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius!

2 Kor 13, 11–13: Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė

† Jn 3, 16–18: Dievas siuntė savo Sūnų, kad per jį išgelbėtų pasaulį

Liturginiai Mišių skaitiniai

B metais: Skaitiniai *ABC (538)

Įst 4, 32–34. 39–40: Viešpats yra Dievas ir aukštai danguje, ir čia, žemėje, – nėra kito

Ps 33, 4–5. 6. 9. 18–19. 20. 22. P.: Laiminga tauta, kurią Viešpats paveldu sau išsirinko.

Rom 8, 14–17: Jūs gavote įvaikystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“

† Mt 28, 16–20: Krikštykite juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

Liturginiai Mišių skaitiniai

C metais: Skaitiniai ABC (528)

Pat 8, 22–31: Dar žemės nebuvo, kai Išmintis prasidėjo

Ps 8, 4–5. 6–7. 8–9. P.: Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!

Rom 5, 1–5: Taikoje su Dievu per Kristų; meilė širdyse išlieta Šventosios Dvasios

† Jn 16, 12–15: Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs

Trumpai