Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Steponas

Šv. diakonas Steponas

Pirmasis kankinys.

Datos: I a.

Gretutiniai variantai: Šv. Steponas, diakonas.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną.

Šventė (F/7).

Spalva raudona.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (250)

Apd 6, 8–10; 7, 54–59: Štai regiu atsivėrusį dangų

Ps 31, 3cd–4. 6. 8. 16bc–17. P.: Viešpatie, į tavo rankas pavedu savo gyvybę.

† Mt 10, 17–22: Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia

Trumpai

Šv. diakono Stepono šventė

Antroji Kalėdų diena. Šv. Steponas – pirmasis krikščionių tikėjimo kankinys, vyras pilnas tikėjimo ir Šventosios Dvasios. Jis pirmas iš septynių diakonų, kuriuos apaštalai išsirinko sau bendradarbiais. Taip pat pirmas iš Viešpaties mokinių praliejo savo kraują, liudydamas Jėzų Kristų, kurį tvirtino matąs stovintį Tėvo garbės dešinėje. Melsdamasis už savo persekiotojus, buvo užmuštas akmenimis.