Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas XXIII

Šv. popiežius Jonas XXIII (1881–1963)

Popiežius.

Datos: 1881–1963.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 11 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji popiežiui“?.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai

P.:

† :

Trumpai

Šv. popiežius Jonas XXIII gimė 1881 m. Būdamas vienuolikos metų įstojo į Bergamo seminariją, studijas tęsė Romoje. 1904 m. buvo įšventintas kunigu, paskui tapo Bergamo vyskupo sekretoriumi. 1921 m. pradėjo savo tarnystę Šventajam Sostui kaip Popiežiškosios tikėjimo doktrinos kongregacijos Italijos centrinės tarybos pirmininkas. Nuo 1925 m. buvo apaštalinis vizitatorius, vėliau – apaštalinis delegatas Bulgarijoje, nuo 1935 m. – Turkijoje ir Graikijoje, o nuo 1944 m. – apaštalinis nuncijus Prancūzijoje. 1953 m. paskirtas kardinolu ir Venecijos patriarchu. 1958 m. buvo išrinktas popiežiumi. Sušaukė visuotinį Vatikano II Susirinkimą. Mirė 1963 m. birželio 3 d. 2014 m. balandžio 27 d. popiežius Pranciškus paskelbė šventuoju.