Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Antanas Marija Klaretas

Šv. Antanas Marija Klaretas (1807–1870)

Vyskupas.

Datos: IV a.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 24 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji misionieriams“ arba „Bendrieji vienuoliams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (216: 369, 399)

Iz 52, 7–10: Visi pasaulio kraštai išvys mūsų Dievo išganymą

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Mk 1, 14–20: Aš jus padarysiu žmonių žvejais

Trumpai

Šv. Antanas Marija Klaretas (1807–1870), ispanas, liaudies misionierius, arkivyskupas. Įsteigė dvi vyrų ir moterų misionierių vienuolijas. Pagarsėjo asketiniais raštais. Mirė kelionėje į Vatikano I Bažnyčios Susirinkimą.