Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Salietis

Šv. Jonas Krikštytojas Salietis (1651–1719)

Kunigas; auklėtojas.

Datos: 1651–1719.

Gretutiniai variantai: šv. Jonas Krikštytojas Salietis.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas balandžio 7 d.

Privalomas minėjimas (M/10).

Spalva balta.

Skaitiniai – iš „Bendrieji ganytojams“ arba „Bendrieji auklėtojams“.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (67: 392, 500)

2 Tim 1, 13–14; 2, 1–3: Sergėk brangųjį palikimą, padedamas Šventosios Dvasios

Ps 1, 1–2. 3. 4. 6. P.: Laimingas, kuris Viešpaties mėgsta teisyną.

† Mt 18, 1–5: Kas priima vaikelį dėl manęs, mane priima

Trumpai

Šv. Jonas Krikštytojas Salietis (1651–1719), kunigas. Prancūzijos Normandijoje rūpinosi vaikų globa ir jų krikščionišku auklėjimu. Įkūrė Krikščioniškų Mokyklų Brolių Kongregaciją, dėl kurios pakėlė daug vargų.